Talk:Jahutus

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Referaat valmis ~!


Retsensioon

Referaat on juba esmapilgul lühike ning aimdus, et töösse pole väga palju aega pühendatud osutub õigeks. Välja toodud tekst on selge ja põhilisi asju seletav, aga teemast on tehtud pigem lühiülevaade kui referaat. Kindlasti oleks saanud teha asja väga palju põhjalikumalt, nt. kirjutada ajaloost ja/või täpsemini tööpõhimõtetest, vajadusest jne. Isegi viidatud materjalid, mida oli vähe, sisaldasid rohkesti infot, mida oleks saanud ära kasutada.

Lauseehitustes võiks norida ehituse puudumist mõnes lõigus ja teksti on püütud edasi anda kõige kiiremal viisil, mis antud juhul jätab mulje lohakusest ning kiirustamisest. Referaadile annavad hea ilme kaks pilti ja arusaadav tekst. Meeldiv on see, et materjalid olid ingliskeelsed, seega võib loota, et aega pühendati ka tõlkimisele ning ümbersõnastamisele.

Maarja Õkva

Retsensioon[edit]

Kõigepealt torkas silma see, et referaat on üsna lühike. Lugedes häirisid mitmed trüki- ja õigekirjavead, mis panid kahtluse alla selle, kas autor peale teksti kirja panekut selle ülelugemisele ka aega pühendas. Samas on tegu väga hea lühikokkuvõttega inimesele, kes jahutusest mitte midagi ei tea. Selle väike maht aitab kogu jutule keskenduda ning lugejale ei jää vaeva enda jaoks see kõige-kõige olulisem välja selekteerida. Peale selle teksti lugemist saab lugeja ise otsustada, kas teema on tema jaoks huvitav või mitte ning valida, kas uurib seda iseseisvalt edasi. Või siis ei loe ja on selle piskugi võrra jahutuse teemast teadlikum.

Ka mina ei ole selle teemaga väga hästi kursis, kuid referaadis mainitut juba teadsin. Seega tekitas iga järgnev peatükk aina rohkem huvi ning kui juba peale kolmandat peatükki saabus kokkuvõte ning seejärel lõpp, jäi miski nagu õhku rippuma. Eelnev oli tekitanud justkui eelduse, et mainitud teemasid lahatakse veel edasi.

Kerli Saar

Retsensioon[edit]

Nagu eelnevalt mainitud ei ole referaat tõesti piisavalt mahukas.Juttu on küll passiiv ja aktiiv jahutusest,kuid puudu on mitmed olulised jahutuse alla kuulvad teemad.Juttu võiks olla vesijahutusest,mis väga efektiivne jahutus viis ja mida kasutatakse tavaliselt mängurite arvutis.Lisatud pole ka korpuse osalust jahutuses,mis on referaadi suurim viga. Kasutatud oli inglis keelseid materjale,mis olid suhtelistelt hästi ümber tõlgitud arvestades materjali spetsiifilist keelt. Välja võiks tuua ka intervjuu,mis on vist ainulaadene kõigi referaatide hulgas.Samuti oleks autor võinud lisada ka viited. Referaadi plussiks võiks aga pidada lisatud pilte,mis seob hästi teema ja annab ülevaate,missugune jahutus tegelikult välja näeb. Kokkuvõtvalt- autor oleks võinud rohkem vaeva referaadi koostamisel,sest ülesehitus ja olemasolev materjal oli täitsa korralik ja natuke lisamaterjali oleks muutnud üldise "pildi" palju paremaks.

Retsenseeris
Madis Ilustrumm