Talk:Krüptograafia

From Wikiversity

Retsensioon Asso Kork


Üldjoontes andis referaat faktirohke ülevaate krüptograafia valdkonnast. Referaat sisaldas palju infot, aga häirima jäi asjaolu, et see info oli omavahel liiga hägusalt seotud. Kohati jäi mulje, nagu oleks tegu lihtsalt kokku kogutud faktitükikestega, mitte kirjutisega, mis peaks olema seoseline jutt, millel on kindel algpunkt ja mis jõuab sidusa teemaarenduse läbi kuhugi lõpp-punkti. Antud juhul jääb mulje, nagu oleks siia pandud kirja ühe PowerPointi esitluse kondikava, aga see jutt, mille presentatsiooni esitaja ise vahele räägiks, on ära jäetud. Näide: autor ütleb, et "Praktiliselt turvaline on selline krüptoalgoritm, mille korral ei ole teada efektiivseid krüptoanalüütilisi võtteid ühegi eelnimetatud viie ründetüübi puhul ega praktikas mõistliku ajaga realiseeritava ammendava otsingu võimalust." Aga kus on "eelpool nimetatud ründetüübid"? Lisaks heidaksin ette ka seda, et natuke liiga palju on üks-ühele allikmaterjalidest kopeeritud lauseid.