Talk:LCD ja plasma ekraanid

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
==================[edit]

Teema oli põhjalikult läbi töötatud ja arusaadavalt kirjutatud. Referaadis kirjutatakse üksikasjalikult LCD ja plasmaekraanidest. Nende eelised ja puudujäägid olid üle analüüsitud ning antud isegi näiteid igapäevaelust, millisel juhul oleks parem LCD-d või plasmaekraani kasutada. Tähelepanu oli pööratud ka esinevatele probleemidele nagu burn in, mille tõttu jääb pilt ekraanile ka siis kui ekraan välja lülitada ning surnud pikslid, mis jäävad ekraanil vaatevälja häirima. Välja oli toodud ka ajaloolised isikud, kes leiutasid sellised ekraanid. Pildimaterjali abil oli väga arusaadavalt seletatud nii LCD, kui ka plasmaekraani tööpõhimõte. Ainuke puudujääk selle referaadi juures, mida ma oskasin leida, olid üksikud kirjavead ning see, et viimast lõiku leidus tekstis kaks korda.

Martin Köstner

==================[edit]

Retsensioon[edit]

Meeldis teema ülesehitus - küllaltki lihtsalt, kuid põhjalikult oli kokku võetud teema LCD ja plasma ekraanide kohta. Huvitav oli teada saada mõlemate ajaloost, seda poleks ise mujalt üles leidnud. Samuti meeldis, et olid välja toodud nii plussid kui ka miinused mõlema kohta - see andis vajaliku võrdleva ülevaate. Juuresolevad illustreerivad näited hõlbustasid arusaama mõlemate ekraanide ehitusest ja tööpõhimõttest. Miinusena oskan välja tuua ainult ühe lõigu korduse plusside ja miinuste teemas.

Mart Merelaid