Talk:Võrguseadmed

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Põhjalik referaat. Natuke raske on lugeda sõnakasutuse tõttu. Ülesehitus võiks olla loogilisem. Positiivne, et alustatakse ajaloost ja räägitakse võrgukaardi osadest. Sõnakasutus on mõnes kohas küsitav (IEEE komiteesid(kas on mõeldud mingit firma üksust?), marsruutimine, kohtvõrgu kommutaator, telefoniliini otsas,). Ei tule tekstist hästi välja, kuidas on teatud osad nime saanud või kuidas neid veel nimetatakse. Võiks olla rohkem viiteid, et teada saada, kust on faktid ja olulisem info pärit. Mõnes kohas tekiks tahtmine uurida, kas kirjutatu vastab ikka tõele. Sain mõnevõrra informatsiooni juurde võrguseadmete osas, kuid samas osades kohtades tekkis küsimusi juurde. Näiteks : Switch ehk kohtvõrgu kommutaator on Hub-iga sarnane seade - kuid mis on Hub? Muidu tundub, et on ikka vaeva nähtud materjalide otsimisega. Samas paistab, et natuke olulist on välja jäetud.

Raul Liinev

Start a discussion about Võrguseadmed

Start a discussion