Talk:VLAN seadmed

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Retsensioon[edit]

Referaadi valisin lugemiseks ja retsenseerimiseks, kuna tahtsin antud teemast rohkem teada.

Silma hakkas kohe sissejuhatust lugedes, et see on veidi pikk ning mitte enam ülevaatlik, vaid juba teemasse süübiv. Referaat ise on väga põhjalik ja kirjeldav. Veidi raske on jälgida sõnakasutuse ja lausestuse tõttu ning kuna tekst jookseb ühtsena (pole väga sektsioone). Siiski oli minu meelest väga hästi toodud välja oluline info, paigutades selle eraldi kastidesse.

Kuigi referaat oli põhjalik ja pikkuselt üsna paras, oleks võinud autor kirjutada ka VLAN ajaloost ja lisada ka mõned illustreerivad skeemid lihtsustamaks jälgimist. Huvitav oleks lugeda ka, mis on peamised erinevused eri tootjate VLANide vahel. Puuduseks oli tekstisisene viitamine ning ära oleks võinud märkida mõisted, et need viitaks antud mõiste wiki artiklile.

Viiteid jälgides leian, et autor on head tööd teinud, sest asjalikku materjali antud teema kohta vaevalt väga palju leiab. Kasutatud on nii inglisekeelseid veebilehti, millest tulenevalt võis olla põhjustatud veidi keeruline lausestus, kui ka üliõpilaste magistri- ja bakalaureusetöid, mis on tõestuseks, et kopi-paste stiilis tööga pole tegemist.

Teema on läbi kirjutatud läbimõeldult ning mõned kirjaveadki pole häirivad. Leian, et referaat on hea, kuid inimene, kes ei tea väga VLAN seadmetega seonduvast peaks otsima materjale juurde.

Retsenseeris Kristi Tammiku (IF10)


Referaadi valisin lugemiseks ja retsenseerimiseks, kuna olen teemaga põgusalt kokku puutunud ja see pakub mulle huvi.

Hea on see, et tegu ei ole "copypastaga" ning teemaga on reaalselt vaeva nähtud. Võibolla kuluks ära rohkem liigendust ning illustreerivaid skeeme ja pilte. Teemaga esmakortselt kokku puutuvale isikule jääks võibolla seletustest väheseks.

Retsenseeris A. L. (IF10)