Tam giác cân

From Wikiversity

==Định nghĩa


Tam giác có 2 cạnh và 2 góc bằng nhau .
2 cạnh bằng nhau .
2 góc bằng nhau .

==Tính chất


Chu vi

Diện tích
Thể tích