Jump to content

Tam giác vuông

From Wikiversity

Định nghỉa[edit]


3 điểm .
3 cạnh .
3 góc .
Tam giác có 2 cạnh vuông góc với nhau tạo ra một góc vuông 90o

Tính chat[edit]

Tam giác vuông[edit]

Tam giác vuông

Chu vi

Diện tích
Thể tích

Cạnh tam giác vuông[edit]

Tương quan các cạnh

Tương quan giửa cạnh và góc


Sine
Cosine [[File:]]
Cosecant
Tangent
Cotangent
Cạnh ngangCạnh dọc
Cạnh nghiêng
Góc nghiêng
Vector đương thẳng ngangVector đương thẳng dọc
Vector đương thẳng nghiêng
Diện tích

Độ dóc
.
.

Cắt trục tung

Cắt trục hoành