Tam thủ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Tam thủ của Lão tử là Đại trí nhược ngu , Dĩ tỉnh chế động , Dĩ nhu chế cượng

  • Đại trí nhược ngu . Người khôn có chí lớn thường giả ngu để tránh dòm ngó của người đời
  • Dĩ tỉnh chế động . Người khôn lấy tỉnh thắng động . Giử cho tâm tư bình tỉnh để quan sát sự việc, đánh giá mọi biến hoá của sự việc để khỏi gánh lấy thất bại
  • Dĩ nhu chế cượng . Lấy mềm thắng cứng