Tehnologii workflow -- 2008-2009 -- info.uvt.ro

From Wikiversity

Curs[edit]

Obiective[edit]

 1. Dezvoltarea capacitatilor de a analiza si reprezenta fluxurile in sisteme reale utilizand workflow.
 2. Cunoasterea si utilizarea standardelor si sabloanelor in domeniu.
 3. Interactiunea workflow-ului cu sistemul si cu aplicatiile.

Continut[edit]

 1. Definirea conceptelor: sistem real, proces, activitati, taskuri, resurse.
 2. Fluxuri in sisteme si procese: de date, de activitati, taskuri.
 3. Modelarea proceselor (economice) Business Process Modeling (BPM).
 4. Standarde workflow, WfMC: Modelul de referinta workflow (Workflow Reference Model), Masina pentru executia workflow-ului (Wf Engine), componentele modelului si interfetele.
 5. Sabloane workflow: controlul fluxului (Control-Flow Patterns), date (Data Patterns), resurse (Resource Patterns) si gestionarea exceptiilor (Exception Handling Patterns).
 6. Definirea de atribute pentru activitati: timp, resurse necesare, etc. Evaluarea executiei.
 7. Coregrafie si orchestratie
 8. Business Process Modeling Notation (BPMN): core BPMN Elements, Activities, Events, Gateways, Connections, Artifacts, Swimlanes.
 9. Business Process Execution Language (BPEL), BPEL4WS.
 10. Tratarea exceptiilor
 11. Resurse
 12. Reluarea la incidente
 13. Interactiunea umana cu sistemul si workflow-ul

Laborator[edit]

Platforme[edit]

Exista free software si posibilitati de utilizare temporara a produselor. Ca si platforme de baza cele dezvoltate pentru Microsoft si altele:

 • Intalio;
 • Oracle;
 • BPEL (Oasis);
 • ActiveBpel, Active Endpoints;

Fiecare masternad isi va alege instrumentele pe care le va utiliza si va dezvolta partea aplicativa. Este obligatia masterandului sa-si gaseasca platforma pe care va lucra.

Desfasurare[edit]

 1. Alegerea unui proces sistem real, analiza lui si definirea fluxului de prelucrare in el.
 2. Stabilirea activitatilor si a ordinii lor de executare.
 3. Identificarea si reprezentarea sabloanelor workflow.
 4. BPMN elemente de baza.
 5. Activitati complexe si reprezentarea lor in BPMN. Expandarea.
 6. BPEL.
 7. Reprezentare procesului in BPMN sau BPEL.
 8. Analiza evaluarii procesului prin simulare.

Evaluare[edit]

Forme de verificare: sunt atat teoretice examen obligatoriu (30%) cat si practice (70%).

Cerinte minimale (5):

 1. modelarea unui proces, controlul fluxului (Control-Flow Patterns) utilizand minimal BPMN si:
  • identifcarea si reprezentarea sabloanelor specifice;
  • reprezentarea si analiza worflow-ului pentru proces;
  • evaluarea executiei workflow-ului (conform punctului 7 din continut);
 2. cunostine specifice:
  • procese;
  • sabloane workflow;
  • reprezentarea workflow;

Cerinte 6-7:

 1. evaluarea executiei workflow-ului (eventual simulare) cf.pct.7 din continut (minimal cu MS Visio) si analiza rezultatului executiei;
 2. capacitatea de a sesiza diferente intre sabloane in functie de complexitate;
 3. elemente BPEL sau echivalente;

Cerinte 8-9:

 1. utilizare BPEL sau echivalente pentru reprezentare si analiza executiei;
 2. utilizarea de standarde;
 3. utilizarea unei wf engine;

Cerinte 10:

 1. Cerinte in proiectarea unui workflow engine
  • Design and Implementation of a Workflow Engine [1]
  • Dezvoltare soft pentru interactiunea cu workflow engine la reluare in caz de incidente;

Modalitatea de derulare a activitatilor in cadrul cursului si laboratoarelor[edit]

Se poate lucra in echipe de cel mult 3 care se stabilesc pana la 1 noiembrie dupa care cel mult se reduce componenta, dar nu se extinde.

Pe durata semestrului sunt obligatorii parcurgerea a cel putin patru etape:

 1. alegerea nivelului;
 2. prezentarea sistemului sau procesului ales;
 3. prezentarea stadiului atins la jumatatea semestrului;
 4. prezentarea rezultatelor in ultimele 5 saptamani din semestru;

Proiectul va fi insotit de un chestionar dat de echipa in car fiecare membru al echipei va aprecia prin nota de la 1-10 urrmatoarele:

 1. nota acordata proiectului propriu;
 2. nota acordata proiectului propriu in contextul celorlalte proiecte (recomandabil sa se vada si alte proiecte realizate de colegi);
 3. nota pentru aportul in cadrul proiectului in comparatie cu ceilalti echipieri;
 4. mentiune daca exista echipieri care au aport mai mare ca si subsemnatul (da sau nu);
 5. nota acordata pentru calitatea proiectarii;
 6. nota acordata prentru gradul de acoperire a problematicii prin proiect (daca face ce se care sau nu);
 7. nota acordata pentru calitatea tehnologiilor de dezvoltare utilizate;
 8. mentiune daca a invatat ceva prin realizarea proiectului (da sau nu);
 9. Comentarii libere, anonime pe un formular la alegere:
  • legate de utilitatea realizarii proiectului;
  • ce anume a invatat in plus realizand proiectul;
  • ce a pierdut realizand proiectul;

Bibliografie[edit]

Obligatorie[edit]

Generale:

 • Workflow Management Coalition, The Workflow Reference Model [2]
 • Business Process Modeling Notation (BPMN) [3]:
  • BPMN Articles and Papers:
  • Mapping BPMN to BPEL Example
   • Stephen A. White - IBM, February 2005
  • Introduction to BPMN
   • Stephen A. White - IBM, May 2004
  • Workflow Patterns with BPMN and UML
   • Stephen A. White - IBM, January 2004
  • BPMN and Business Process Management, Business Process Modeling Notation [4]
 • http://www.workflowpatterns.com/:
  • Fundamentals of Control Flow in Workflows
   • B. Kiepuszewski, A.H.M. ter Hofstede, and W.M.P. van der Aalst
   • [5]

Control-Flow Patterns:

 • N. Russell, A.H.M. ter Hofstede, W.M.P. van der Aalst, and N. Mulyar.
  • Workflow Control-Flow Patterns : A Revised View. (PDF, 1.04Mb)
  • BPM Center Report BPM-06-22 , BPMcenter.org, 2006.
 • W.M.P van der Aalst, A.H.M. ter Hofstede, B. Kiepuszewski, and A.P. Barros.
  • Workflow Patterns.
  • Distributed and Parallel Databases, 14(3), pages 5-51, July 2003.

BPEL:

 • Business Process Execution Language for Web Services version 1.1

Active Endpoints:

Platforma Microsoft:

 • Introducing Microsoft Windows Workflow Foundation: An Early Look
  • David Chappell
  • [8]
 • SharePoint designer

Optionala[edit]

http://www.workflowpatterns.com/

 • On Structured Workflow Modelling
  • B Kiepuszewski A.H.M. ter Hofstede and C. Bussler
  • [10]

Data Patterns:

 • N. Russell, A.H.M. ter Hofstede, D. Edmond, and W.M.P. van der Aalst.
  • Workflow Data Patterns. (PDF, 423 Kb).
  • QUT Technical report, FIT-TR-2004-01, Queensland University of Technology, Brisbane, 2004.
 • N. Russell, A.H.M. ter Hofstede, D. Edmond, and W.M.P. van der Aalst.
  • Workflow Data Patterns: Identification, Representation and Tool Support.
  • In L. Delcambre et al., editors, Proceedings of the 24th International Conference on Conceptual Modeling (ER 2005), volume 3716 of Lecture Notes in Computer Science, pages 353-368. Springer-Verlag, Berlin, 2005.

Resource Patterns:

 • N. Russell, A.H.M. ter Hofstede, D. Edmond, and W.M.P. van der Aalst.
  • Workflow Resource Patterns. (PDF, 418 Kb).
  • BETA Working Paper Series, WP 127, Eindhoven University of Technology, Eindhoven, 2004.
 • N. Russell, W.M.P. van der Aalst, A.H.M. ter Hofstede, and D. Edmond.
  • Workflow Resource Patterns: Identification, Representation and Tool Support.
  • In O. Pastor and J. Falcao e Cunha, editors, Proceedings of the 17th Conference on Advanced Information Systems Engineering (CAiSE'05), volume 3520 of Lecture Notes in Computer Science, pages 216-232. Springer-Verlag, Berlin, 2005.
 • Exception Handling Patterns:
 • N. Russell, W.M.P. van der Aalst, and A.H.M. ter Hofstede.
  • Exception Handling Patterns in Process-Aware Information Systems.
  • BPM Center Report BPM-06-04 , BPMcenter.org, 2006.
 • N. Russell, W.M.P. van der Aalst, and A.H.M. ter Hofstede.
  • Workflow Exception Patterns. (PDF, 452Kb)
  • In E. Dubois and K. Pohl, editors, Proceedings of the 18th International Conference on Advanced Information Systems Engineering (CAiSE 06) , volume 4001 of Lecture Notes in Computer Science, pages 288-302. Springer-Verlag, Berlin, 2006.

BPEL:

 • Oracle BPEL Process Manager [11]
 • Business Process Execution Language (BPEL) [12]
 • OASIS Forms Web Services Business Process Execution Language TC (WSBPEL) [13]
 • Active Endpoints Ships First Open-Source System to Include People in Composite Applications [14]
 • Microsoft adds workflow to cloud-based SOA platform [15]