Template:Портал:Математика/Увод

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
За математиката
Pure-mathematics-formulæ-blackboard.jpg

Математика е наука, която изучава области като количествата, пространствените структури, типовете пространство и извършването на изчисления.