Jump to content

Template:Уикиверситет/Инфо

From Wikiversity

Уикиверситетът е място, където хората могат да учат и преподават, размишляват и иазследват. В курсовете могат да се разглеждат предварително подготвени материали по съответната тема. Колоквиумите служат за обмяна на информация.

Целта не Уикиверситета е чрез развитието и предоставянето на свободни курсови и учебни материали да се подобри достъпа до повоче информация. Участвайте и допринесете с Вашите познания и способности.