Jump to content

Template:Уикиверситет:Начана страница/Общност на Уикиверситет

From Wikiversity
Общност на Уикиверситет

Започнете да редактирате, присъединете се към беседите и станете част от общността на Уикиверситет! За съвети или и въпроси можете да се присъедините към Колоквиума. Порталът за общността представлява списък на съобщенията, проектите, дейностите, насоките и ресурсите.