Template:קתדרה

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

זוהי תבנית לקישור למאמר בכתב העת "קתדרה", באתר "יד יצחק בן צבי".

פרמטרים[edit]

הפרמטרים מבוססי מיקום, כלומר חובה להשאיר סימן "|" במקרה דילוג

  • פרמטר 1: שם המחבר (אופציונלי)
  • פרמטר 2: כותרת המאמר
  • פרמטר 3: מספרו המזהה של המאמר (מופיע לקראת הקצה הימני של ה-URL של המאמר)
  • פרמטר 4: מספר גיליון, תאריך פרסום ומספרי עמודים (אופציונלי)

דוגמאות[edit]

קוד ויקי תוצאה
{{קתדרה|צבי אילן|ראשיתה של ה'חבצלת' (תרכ"ג) – עם גילוים של חמשת הגליונות הראשונים|7.2|7, אפריל 1977}}

{{#תנאי:צבי אילן|צבי אילן, ‏}}ראשיתה של ה'חבצלת' (תרכ"ג) – עם גילוים של חמשת הגליונות הראשונים, קתדרה {{#תנאי:7, אפריל 1977|7, אפריל 1977}}

קתדרה