Template:دانشکده:بازی‌های فکری/معرفی

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

بازی فکری یا ورزش فکری بازی‌ای است که بر اساس فکر و تمرکز انسان انجام می‌گیرد. علاوه بر بازی‌های تخته‌ای و ورق‌بازی، موارد دیگری همچون تندخوانی و برنامه‌نویسی رایانه‌ای نیز از جملهٔ بازی‌های فکری به شمار می‌روند.