Template:پاک‌کن

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search


این الگو همهٔ دستورهای cssای را صفر می‌کند. بنابراین اگر برای نمونه عکسی وجود داشته باشد که متن کنار آن قرار داشته باشد اگر این الگو استعمال شود متن زیر عکس می‌آید.

مثال[edit]

این دستور:

[[تصویر:مثال.jpg|thumb]]
متن اول.

حالا از پاک کن استفاده می‌کنیم:
{{پاک‌کن}}
متن دوم.

که نتیجه می‌دهد:

thumb متن اول.

حالا از پاک کن استفاده می‌کنیم:

رده:الگوهای FA متن دوم. رده:الگوهای FA