Template:Bản mẫu thông báo thử nghiệm

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Ghi chú sử dụng bản mẫu
  • Xin vui lòng tham khảo danh mục các bản mẫu cảnh báo thành viên trước khi sử dụng bất kì bản mẫu nào trên các trang thảo luận của thành viên để cảnh báo thành viên đó. Áp dụng bản mẫu tốt nhất có sẵn cho mục đích của bạn có thể giúp giảm bớt sự nhầm lẫn từ thông điệp mà bạn đang gửi.
  • Hãy nhớ thay thế bản mẫu trước khi sử dụng bằng đoạn mã sau: {{subst:Bản mẫu thông báo thử nghiệm}} thay vì sử dụng {{Bản mẫu thông báo thử nghiệm}}.