Template:Bản quyền tập tin

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Bản quyền của [[:{{{1}}}]]?[edit]

Cảm ơn vì đã tải lên [[:{{{1}}}]], nhưng:
1 Tập tin này cần sớm có một số thông tin bản quyền để ở lại Wikiversity. Vui lòng đặt {{thông tin}} trên [[:{{{1}}}|trang tập tin]] và điền vào chủ sở hữu là ai và các điều khoản sao chép. Các dự án Wikimedia Foundation rất cẩn thận về việc sử dụng tệp vì luật bản quyền.
2 Ai sở hữu quyền đối với tập tin này? Thông thường đây là tác giả của tác phẩm, chủ của tác giả hoặc người cuối cùng được chuyển giao quyền sở hữu. Chỉ cá nhân hoặc công ty sở hữu quyền mới có thể cho phép sử dụng tệp này một cách tự do.
3 Các điều khoản sử dụng của tập tin này là gì? Wikiversity chấp nhận nội dung mở trong phạm vi công cộng, và phải được sử dụng hợp lý trong công việc (xem chính sách bản quyền của Wikiversity). Bạn có thể đặt một {{bản mẫu bản quyền}} trên [[:{{{1}}}|trang tập tin]] để xác nhận các điều khoản bản quyền.
4 Hãy nhớ làm điều này cho bất kỳ tệp nào khác mà bạn đã tải lên hoặc sẽ tải lên. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với tôi trên trang thảo luận của tôi hoặc cộng đồng Wikiversity tại Wikiversity:Thảo luận. Cảm ơn.
Ghi chú sử dụng bản mẫu
  • Xin vui lòng tham khảo danh mục các bản mẫu cảnh báo thành viên trước khi sử dụng bất kì bản mẫu nào trên các trang thảo luận của thành viên để cảnh báo thành viên đó. Áp dụng bản mẫu tốt nhất có sẵn cho mục đích của bạn có thể giúp giảm bớt sự nhầm lẫn từ thông điệp mà bạn đang gửi.
  • Hãy nhớ thay thế bản mẫu trước khi sử dụng bằng đoạn mã sau: {{subst:Bản quyền tập tin}} thay vì sử dụng {{Bản quyền tập tin}}.