Tháng âm lịch

From Wikiversity
Tháng âm lịch Tháng Dương Lịch Số ngày trong tháng
Tháng giêng 31
Sửu Tháng hai 30
Dần Tháng ba 31
Mão Tháng bốn 30
Thìn Tháng năm 31
Tỵ Tháng sáu 30
Ngọ Tháng bảy 31
Mùi Tháng tám 30
Thân Tháng chín 31
Dậu Tháng mười 30
Tuất Tháng mười một 31
Hợi Tháng mười hai 30