Thơ song thất lục bát

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Thơ song thất lục bát có 2 câu đầu 7 chữ , câu kế tiếp 6 chữ và câu cuối 8 chữ


Thuở trời đất nổi cơn gió bụi,
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên[1].
Xanh kia thăm thẳm tầng trên,
Vì ai gây dựng cho nên nỗi này?

Danh sách thơ song thất lục bát[edit]

Xem[edit]