Thất ngôn bát cú

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Thơ thất ngôn bát cú là một thể lọai thơ có 8 câu 7 chữ

Bước tới Đèo Ngang
Bước tới Đèo Ngang[1], bóng xế tà,
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
Lom khom dưới núi, tiều[2] vài chú,
Lác đác bên sông, chợ[3] mấy nhà.


Nhớ nước đau lòng con quốc quốc[4],
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.[5]
Dừng chân đứng lại trời, non, nước,
Một mảnh tình riêng ta với ta.

Danh sách thơ thất ngôn bát cú[edit]