Thất ngôn tứ tuyệt

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Thơ Thất ngôn tứ tuyệt là một thể lọai thơ có 4 câu 7 chữ


Một trà một rượu một đàn bà,
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta,
Chừa được cái gì hay cái nấy,
Có chăng chừa rượu với chừa trà.


Danh sách thơ thất ngôn tứ tuyệt[edit]