Thần giáo

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Shinto torii icon vermillion.svg

Thần đạo (tiếng Nhật: 神道, Shintō) hay Thần giáo là tín ngưỡng và tôn giáo của dân tộc Nhật Bản.