Jump to content

Thần giáo

From Wikiversity

Thần đạo (tiếng Nhật: 神道, Shintō) hay Thần giáo là tín ngưỡng và tôn giáo của dân tộc Nhật Bản.