Thay đổi biến số

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Thay đổi biến số là một phép toán giải tích tìm thay đổi của biến số của một hàm số .

Ký hiệu[edit]

Toán thay đổi biến số có ký hiệu

Thay đổi biến số x

Thay đổi biến số y

Toan thay đổi biến số[edit]

Thay đổi biến số x


Thay đổi biến đổi y