Thiên can âm dương ngũ hành

From Wikiversity

Thiên Can bao gồm 10 yếu tố có mối liên hệ với Âm-Dương và Ngũ hành:

Số Can Việt Âm - Dương Ngũ hành
0 canh Dương Kim
1 tân Âm Kim
2 nhâm Dương Thủy
3 quý Âm Thủy
4 giáp Dương Mộc
5 ất Âm Mộc
6 bính Dương Hỏa
7 đinh Âm Hỏa
8 mậu Dương Thổ
9 kỷ Âm Thổ

Tu tren, ta thay

Can Âm-Dương Ngũ Hành
Giáp - Ất Dương - Âm Mộc
Bính - Đinh Dương - Âm Hỏa
Mậu - Kỷ Dương - Âm Thổ
Canh - Tân Dương _ Âm Kim
Nhâm - Quý Dương - Âm Thủy