Tiếng Trung Quốc

From Wikiversity
(Redirected from Tiếng Trung quốc)
Jump to navigation Jump to search

Tiếng Trung Quốc, tiếng Hán, hay tiếng Hoa (giản thể: 汉语; phồn thể: 漢語; Hán-Việt: Hán ngữ; bính âm: Hànyǔ; hay tiếng Trung: 中文; Hán-Việt: Trung văn; bính âm: Zhōngwén) là bản ngữ của dân tộc Hán, hợp thành một nhánh trong ngữ hệ Hán-Tạng, chiếm đa số tại Trung Quốc và là ngôn ngữ chính hoặc phụ của các dân tộc thiểu số tại đây. Gần 1,2 tỉ người (chừng 16% dân số thể giới) nói một dạng tiếng Trung nào đó như bản ngữ.


Xem them[edit]