Toán 12

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Danh sách các bài học thuộc môn Toán lớp 12:

Phần Giải tích[edit]

Chương I. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số[edit]

Chương II. Hàm số lũy thừa hàm số mũ và hàm số lôgarit[edit]

Chương III. Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng[edit]

Chương IV. Số phức[edit]

Phần Hình học[edit]

Chương I. Khối đa diện[edit]

Chương II. Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu[edit]

Chương III. Phương pháp tọa độ trong không gian[edit]