Toán căn

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Toán căn là phép toán nghịch đảo của phép toán lủy thừa . Toán căn có ký hiệu

chỉ khi nào có một lủy thừa

Với

. Bậc căn
. Toán căn


Căn 2

Thí dụ[edit]


Phép toán căn[edit]

Căn và lủy thừa
Căn của số nguyên
Căn lủy thừa


Căn thương sốCăn tích số


=

Vô căn


Ra căn