Toán cộng

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Phép toán thêm một số lượng vào một số lượng . Toán cộng có ký hệu . Khi có số đại số a và b, phép toán cộng 2 số đại số được viết như sau

Với

. Số cộng
. Số bị cộng
. Toán cộng
. Tổng số

Thí dụ[edit]


Luật toán cộng[edit]

Luật toán cộng

Giao hoán
Phân phối
Cộng với số không
Cộng với chính nó

Công thức toán cộng đại số[edit]

Cộng 2 số nguyên

Cộng 2 phân số

Cộng 2 số phức

Cộng 2 số ảo