Toán log

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Toán Log đại số có ký hiệu đại số là một phép toán đại số nghịch của toán lũy thừa khi có

Lối viết tắc[edit]

Thí dụ[edit]

Phép toán Log[edit]

Viết tắc

Log 1
Log lũy thừa
Lũy thừa log
Log của tích số
Log của thương số
Log của lủy thừa
Đổi nền log