Toán nhân

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Phép toán kết hợp số đại số đồng dạng. Toán nhân có ký hệu x . Khi có số đại số a và b, phép toán nhân 2 số được viết nhu sau

Với

. Số nhân
. Số bị nhân
. Toán nhân
. Tích số

Thí dụ[edit]

Luật toán nhân[edit]

  • Giao hoán :
  • Phân phối :

Phép toán nhân[edit]

Nhân số đồng dạng
Nhân nghịch đảo
Toán nhân số nguyênToán nhân phân sốToán nhân số ảoToán nhân số phức