Jump to content

Toán trừ

From Wikiversity

Phép toán lấy đi một số lượng từ một số lượng . Toán trừ có ký hệu - . Khi có số đại số a và b, phép toán trừ 2 số được viết nhu sau

Với

. Số trừ
. Số bị trừ
. Toán trừ
. Hiệu số

Thí dụ[edit]

Luật toán trừ[edit]

Giao hoán
Phân phối

Phép toán trừ[edit]

Trừ số đồng dạng
Toán trừ số nguyên
Toán trừ phân sốToán trừ số ảoToán trừ số phức