Jump to content

Torah

From Wikiversity

Các sách Torah (תּוֹרָה, nghĩa đen là "Giảng huấn") gồm:

  1. Sáng thế [בראשית] (Bereshit)
  2. Xuất hành [שמות] (Shemot)
  3. Lê-vi [ויקרא] (Vayiqra)
  4. Dân số [במדבר] (Bamidbar)
  5. Đệ nhị luật [דברים] (Devarim)