Trị liệu tự kỷ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Các liệu pháp tự kỷ được thiết kế để giúp những thiếu hụt và các vấn đề hành vi xuất phát từ rối loạn phổ tự kỷ và tự kỷ.Mục đích của nó là giúp hướng dẫn các cá nhân tự kỷ hướng tới sự độc lập và chất lượng cuộc sống tốt hơn.

Xem thêm[edit]