Trộn sóng

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Trong thông tin viễn lien, sóng tín hiệu cần phải trộn với sóng dẩn có tần số cao (10^6) để có thể truyền sóng tính hiệu đi trên tuyến đường xa không bị thất thoát năng lượng . Có 3 cách trộn sóng cho ra 3 dạng sóng trộn AM, FM , PM

Amfm3-en-de.gif

Xem thêm[edit]