Triết học phương Tây

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Triết học phương Tây bao gồm các triết học khác nhau bắt nguồn từ Đông và Nam Á bao gồm Triết học Triết học Hy Lạp - La Mã, Triết học thời Trung cổ và Triết học phương Tây hiện đại