Triệu Vũ Đế Triệu Đà lập nước Nam Việt

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Zhao Tuo.jpg

Triệu Vũ Đế (chữ Hán: 趙武帝, 257 TCN - 137 TCN),ten húy Triệu Đà (chữ Hán: 趙佗) vốn là người Trung Hoa (sau này gọi là người Hán) thời nhà Tần, quê ở huyện Chân Định (真定), quận Hằng Sơn (恒山) (ngày nay là huyện Chính Định (正定), tỉnh Hà Bắc), miền Bắc Trung Quốc. Ông là võ tướng theo lệnh Tần Thuỷ Hoàng dẫn quân xuống chinh phạt miền nam (khi đó là lãnh thổ của các bộ tộc Bách Việt). Ông chiếm được nhiều vùng lãnh thổ (nay là Quảng Đông, Quảng Tây và miền Bắc Việt Nam)

Trong thời gian 208 TCN - 207 TCN Quận úy Nam Hải là Nhâm Ngao bị bệnh nặng, Triệu Đà nhân dịp đó giết hết những quan lại nhà Tần bổ nhiệm ở Lĩnh Nam, cất quân đánh chiếm quận Quế Lâm, Tượng quận; tự xưng "Nam Việt Vũ Vương", chính thức ly khai khỏi nhà Tần. Khi nhà Tần ở Trung Hoa diệt vong. Nhận thấy triều đình trung ương đã sụp đổ, Triệu Vũ Đế Triệu Đà bèn tách ra rieng, xưng Đế và lập nên nước Nam Việt và cai trị nước Nam Việt suốt giai đoạn 207-137 TCN.