Triệu chứng bệnh

From Wikiversity


  • Symptom
Triệu chứng bệnh
  • Cough
Ho
  • Nhức đầu
Headache
  • Running nose
Sổ mủi
  • Dizzy
Chóng mặt
  • Sleepy
Buồn ngủ
  • Hallucination
Ảo giác
  • Fever
Sốt
  • Vomit
Ói mửa
Biếng ăn
  • Weight loss
Giảm cân