Trong lực

From Wikiversity

Mọi hành tinh (bao gồm cả Trái Đất) được bao quanh bởi trường hấp dẫn của chính nó, có thể được khái niệm hóa với vật lý Newton như tác dụng một lực hấp dẫn lên tất cả các vật thể. Giả sử một hành tinh đối xứng hình cầu, sức mạnh của trường này tại bất kỳ điểm nào trên bề mặt tỷ lệ thuận với khối lượng của hành tinh và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách từ tâm của vật thể.

Theo Newton, mọi vật đều rơi xuống đất do có lực hút của Trái Đất lên vật. Lực này được gọi là Trọng lực. Newton thí nghiệm cho thấy lực hút của Trái Đất trên mọi vật về hướng trái đất tỉ lệ nghịch với khoảng cách bình phương giửa Trái Đất và tỉ lệ thuận với khối lượng vật và khối lượng của Trái đất

Trọng lực[edit]

Theo định luật này, vật có khối lượng m sẽ bị kéo về Trái đất với gia tốc:

Với

Theo định luật 2 Newton, vật có khối lượng m chịu lực hấp dẫn có độ lớn:


Năng lực hấp dẩn