U

From Wikiversity
  • Uốn cây từ thuở còn non
Dạy con từ thuở con còn ngây thơ


  • Ước gì sông rộng một gang,
Bắc cầu dải yếm để chàng sang chơi.


  • Ước gì anh hóa ra gương,
Để cho em cứ ngày thường em soi.
Ước gì anh hóa ra cơi,
Để cho em đựng cau tươi trầu vàng.


  • Uốn tre uốn thuở còn măng,
Dạy vợ dạy thuở băn khoăn mới về.


  • Ước gì sông hẹp một gang,
Bắc cầu trải gấm cho chàng sang chơi.