Jump to content

User:Juan de Vojníkov/Jmenné prostory

From Wikiversity

Jaké jmenné prostory potřebuje Wikiverzita:

 • standardní () - těch se nezbavíme
 • aditivní:

Jmenný prostor Fórum

[edit]
 • Koncept: Toto je koncept k návrh nového jmenného prostoru Fórum:. Můžeme se zeptat proč jmenný prostor, když ke každé stránce existuje stránka diskusní. Odpověď je taková, že diskuse stránky by měla sloužit k diskusím o obsahu a případně o technických záležitostech, kdežto diskusní fórum obecně k diskusi na nějaké téma.
 • Důležitost fór: komunikace je při učení velmi důležitá. Ať se jedná o jakýkoliv systém výuky, vždy je zajištěno, aby student měl možnost se ptát a dostával odpovědi. V pokročilejších výukových systémech jsou studenti též nuceni přemýšlet o tom co se učí a nacházet řešení. To se děje formou různých seminářů, konzultací apod. Další důležitá věc v procesu učení je zájem studentů a dobrá nálada. Té se dá docílit například možností, kdy si studenti jako laici mohou navzájem vyměňovat myšlenky, poznatky, data. To se v běžné praxi děje různými způsoby, které již škola neorganizuje, ale studenti dle svého zájmu „za dveřmi školy“ tímto způsobem interagují. Zde na Wikiverzitě, jsme omezeni tím, že máme k dispozici pouze stabilní MediaWiki. Proto si myslím, že je důležité, aby zde byla zajištěna možnost konzultací pro studenty - možnost, zeptat se vyučujícího a dostat odpověď, možnost sdílet data a myšlenky s ostatními. Toto by mělo být centralizováno, vždy na jedné stránce a nikoliv rozprostřeno po celé wiki. Ostatně i k diskusím o projektu slouží „Diskusní prostor“, „Pod lípou“ apod. Problém Wikiverzity ovšem, je že záběr specifických témat, nad kterými je třeba diskutovat je značně široký a není možno to směšovat do jedné či dvou stránek typu „Pod lípou“. Zároveň také není možné diskutovat na jednotlivých diskusních stránkách. Vezměme si například kurz Španělština. Kurz Španělština se vlastně nachází na několika stránkách typu Španělština 1, Španělština 2, Španělština 3, Španělština 4 a mnoha dalších. Je tedy potřeba míti jedno místo, kde je možno diskutovat nejenom v rámci kurzu Španělština, ale i obecně v rámci problematiky tohoto jazyka (jenom na okraj upozorňuji, že Wikiverzita nezakazuje mít duplicitní výukové jednotky - tzn. že mohou existovat dva kurzy Španělština pro stejný typ studentů ve stejné úrovni, které se liší metodickým přístupem). Tento problém může vyřešit Fórum:Španělština, tedy diskusní fórum na téma španělština/španělský jazyk ve jmenném prostoru Fórum. Diskusní fóra vlastně v současnosti vyjma různých stránek typu „Pod lípou“ na wiki chybí. Za to máme k dispozici nepřeberné množství chatů (např. IRC, ICQ, Skype). Na závěr je nutno říct, že důležitost diskuse se netýká pouze výuky, ale hraje i svou důležitou roli ve výzkumu, který na Wikiverzitě zastává rovnocennou pozici jako výuka.
 • Proč vlastní jmenný prostor: Když tedy máme stránku, kde je potřeba vést diskusi je třeba účastníkům sdělit, že se jedná o odbornou diskusi. Právě to může ulehčit umístění ve jmenném prostoru Fórum. Další věcí je též jednoduchost a duplicita názvů. Když se rozhodneme, že ke všemu co se týká španělštiny, potřebujeme vlastní diskusní fórum zjišťujeme, že název stránky „Španělština“ je v hlavním jmenném prostoru již obsazen. Vyvstává celá řada alternativ jak tuto stránku odlišit, z nichž jedna je právě umístění ve speciálním jemném prostoru. Čili se odliší i charakter stránky. Zatímco „hlavní“ jmenný prostor je určen pouze pro organizaci výuky a výzkumu, pak JP Fórum je určen pro odbornou diskusi, Nápověda pro nápovědu, kategorie pro kategorie atd. Ovšem nejdůležitější na potřebě míti pro diskusní fórum vlastní jmenný prostor jsou jeho vlastnosti. Mohou existovat speciální pravidla, které zajistí snadný a nekonfliktní provoz na diskusních fórech (např. Nápověda:Způsob vedení diskuse v diskusních fórech, Wikiverzita:Buďte milí a přívětiví) a také mohou existovat speciální rozšíření zjednodušující použití, tedy zpřehledňující stránku, přibližující stránku k reálným fórům apod.
 • Pro:
  • vše je přehledné, pro odbornou diskusi je jasně vymezen prostor
  • snadné vyhledávání, tedy standardní název - každý ví, že napíše do jmenného prostoru Fórum a název oboru
  • stránky se dají jednodušeji spravovat a administrovat pokud jsou ve vlastním JP
  • dají se aplikovat speciální rozšíření zjednodušující a rozšiřující možnosti vedení diskusí
  • mohou existovat různá fóra, kde se budou účastníci něčemu učit a zároveň významně obohacovat obsah projektů (například specifické obrázky a videa, části textů použitelné na Wikipedii či Wikiknihách)
  • specifická diskuse může přilákat další účastníky, kteří obohatí obsah a komunitu
  • rozvíjí se základní schopnost pracovat v MediaWiki a vést diskusi
  • účastníci se též mohou naučit slušnému a taktnímu chování
  • fórum posouvá kvalitu výuky a Wikiverzity značně dopředu
 • Proti:
  • vývoj rozšíření nebude hned a bude chvíli trvat
  • též bude chvíli trvat, vysvětlit účastníkům k čemu je Fórum a k čemu diskuse a determinovat umístění hraničících příspěvků - jestli do diskuse nebo do fóra

Komentáře

[edit]