User:The Banner/Ken uw grond

From Wikiversity

Essentieel voor het succesvol telen van groenten is Ken uw grond. Dit is met name essentieel omdat niet elke plant goed gedijd op elke grondsoort. Maar ook de chemische samenstelling van de grond heeft effect op de gekweekte groenten.

Grondsoort[edit]

Grondchemie[edit]

Zuurtegraad/Ph[edit]

...

Belangrijke voedingsstoffen: NPK[edit]

Nitraat (N), Fosfor (P), Kalium (K)

wikipedia:en:NPK rating

Minor nutrients[edit]

Bemesten[edit]

Zeewier[edit]

Chicken manure pellets[edit]

Vloeibare mest[edit]

Paardenmest[edit]

Koeiemest[edit]

Grond beschermen[edit]

Lange termijn: Vruchtwisseling[edit]

nl:Vruchtwisseling

Korte termijn: voorkom braakliggen in de winter[edit]

Winterstormen zijn bekende veroorzakers van erosie in de winterperiode. Gewoon braak laten liggen is daarom geen goed idee. Er zijn vier veel toegepaste methoden op de grond te beschermen: (in volgorde van voorkeur)

 1. Groenbemesting
  nl:Groenbemesting
 2. Zeewier
  Indien realistisch is het afdekken van een groentebed met zeewier aan te raden. Door het afdekken krijgt onkruid in de winter geen kans. Daarnaast houdt het zeewier de warmte in de grond beter vast. En door het zeewier in te spitten aan het begin van het seizoen, wordt de grond verrijkt met de mineralen uit het zeewier, zodat het als mest fungeert.
 3. Afdekken met karton
  Ook karton voorkomt onkruid, houdt de warmte van de grond vast en beschermt tegen windschade. Aan het einde van de winter is het karton grotendeels vergaan en kan gemakkelijk ingespit worden. Nadeel is dat het karton vastgelegd moet worden, hetgeen doorgaan met stenen of gewichten geschied. Deze stenen en/of gewichten zorgen er voor dat de grond compacter wordt, wat ongunstig is voor het bodemleven.
 4. Afdekken met MyPex of zwart plastic
  Beide blokkeren door hun kleur het doorlaten van licht en voorkomen op die wijze het groeien van onkruid. De zwarte kleur zorgt daarnaast voor betere warmteopname van het schaarse beetje warmte dat de winter biedt. MyPex is, hoewel aanzienlijk duurder, aan te raden omdat het water doorlatend is. Ook MyPex en plastic moet vastgelegd worden met compactering tot gevolg. Groot nadeel is de aantrekkende werking op slakken. De vochtige, relatief warme omgeving is een ideaal habitat.

[[Category: Tuinbouw]] [[Category:Wikiversiteit]] [[Category:NL]]