User:Timboliu/Bibliotheken

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Hoe ziet de bibliotheek van de toekomst eruit? Vanuit o.a. de Koninklijke Bibliotheek wordt onderzoek gedaan. Zie ‘Bibliotheek van de Toekomst‘ voor meer info. Om meer inzicht te krijgen in lopende initiatieven hebben we in mei 2015 contact gezocht met bibliotheek Zuid Kennemerland.

Doel[edit]

Vanuit Wikimedia Nederland is het Bibliotheken project gestart (zie https://nl.wikimedia.org/wiki/Bibliothekenproject voor meer info). Vanuit leerproject 'bibliotheken' willen we onderzoeken of een experiment met de Wikiversiteit ook zinvol is. Zie ook Waarom is de Wikiversiteit interessant voor de bibliotheken?

Plan van aanpak[edit]

In Q2 2015 is het doel om meer informatie te krijgen over de lopende initiatieven. Kunnen we vanuit leerproject 'bibliotheken' op één van de initiatieven aanhaken.

To-do[edit]

Index[edit]