User:Timboliu/Digitaal Café

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Voor het Digitaal Café, initiatief van biliotheken Eemland, wordt in september 2015 gezocht naar vrijwilligers. Zie o.a. bericht op Facebook. Timboliu heeft gereageerd op dit bericht of het een idee is om gebruik te maken van de Nederlandstalige Wikiversiteit.

To-do[edit]

  • Waarom kiezen voor de Nederlandstalige Wikiversiteit
  • Arne Wossink: Timboliu heeft op 12.09.15 een Gmail gestuurd naar Arne Wossink. Arne is projectleider van het bibliothekenproject.
  • Seniorweb: Op 12.09.15 via de website van Seniorweb contact gezocht. In hoeverre zou het initiatief van de bibliotheken een aanvulling kunnen zijn op hetgeen Seniorweb biedt? Zou samenwerking mogelijk zijn? Op welk gebied? Zou het bijvoorbeeld denkbaar zijn dat er samen met een aantal senioren een leerproject wordt gestart?

Vragen[edit]

  • In welk opzicht voorziet Seniorweb (https://www.seniorweb.nl) in de behoefte om digitale vaardigheden aan te leren?
  • I.p.v. je te richten op het creëren van lesmateriaal zouden we ons ook kunnen richten op de mensen die e.e.a. gaan uitleggen.
  • Op welke manier wordt (les)materiaal op dit moment gedeeld?