Jump to content

User:Timboliu/Educatie programma

From Wikiversity

In 2014 is het Wikipedia Eduction Program van start gegaan. Een wereldwijd initiatief waarbij onderwijsinstellingen uitleg krijgen over Wikipedia.

Contactpersonen[edit]

  • Floor Koudijs
  • Frank Meijer: Frank is vanuit Wikimedia Nederland projectleider voor het educatie project.

Doel[edit]

In de huidige situatie wordt vooral aandacht besteed aan Wikipedia. Het zou wellicht ook heel logisch zijn om de Wikiversiteit onder de aandacht te brengen.

Aanpak[edit]

Hieronder enkele gedachten over het bereiken van bovenstaande doel. Een aansprekend leerproject zou de beste reclame zijn voor de Nederlandstalige Wikiversiteit. De verwachting is dat deze niet in 2015 er zal zijn. Een andere optie is om in samenwerking met de Engelstalige community een stem te laten horen en met ideeën te komen. Het zou mooi zijn als we Floor Koudijs zouden kunnen overtuigen om de Wikiversiteit in de spotlight te zetten bij onderwijsinstellingen.

To-do[edit]

Nu actueel