User:Timboliu/Project natuur/Vogels/Zeearend

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Sinds 2006 is er weer een broedpaar in Nederland. In 2015 wordt er op vijf plekken gebroed: Oostvaardersplassen, het Lauwersmeer, in de IJsselmonding, op een eiland in het Zwarte Meer en op twee plekken in de Biesbosch. Het ontwikkelen van waterrijke gebieden en een verbod op landbouwgiffen, zoals DDT, heeft ervoor gezorgd dat de populatie hersteld.

To-do[edit]

  • Op 11.09.15 heeft Timboliu contact opgenomen met Project Natuur op Wikipedia of er al contacten zijn met WWF.

Index[edit]