Văn minh cổ Babylon

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Bộ luật Hammorabi (1728 TCN), bộ luật thành văn cổ nhất thế giới. Bộ luật có ảnh hưởng tới pháp chế của những dân tộc phương Đông cổ. Dân cư được chia thành ba hạng người: dân tự do, tiện dân và nô lệ. Nguồn nô lệ chủ yếu được cấp từ nguồn tù binh chiến tranh, mua bán. Có tổ chức các tam ca (đại lý buôn bán)

Thiên niên kỷ II TCN, họ đã phân biệt 5 hành tinh của Mặt trời: Kim, Thủy, Hoả, Thổ, Mộc và phân biệt 12 chòm sao. Có những nghiên cứu về sao chổi, sao băng, động đất. Tính trước được nhật thực, nguyệt thực, đặt ra âm lịch, tuần trăng. Lấy lịch thành phố Ur làm lịch chung cho toàn xứ Babylon, sau cải tiến thành Âm – Dương lịch có 354 ngày (thiếu 11 ngày, 5 giờ 48 phút 46 giây).

Họ biết giải phẫu, và mô tả được 40 loại bệnh. Vị thần bảo hộ y học Nilghidzida mà vật tượng trưng là rắn quấn quanh cái gậy, được dùng làm biểu tượng y học ngày nay.

Về toán học, họ biết các phép tính bình phương, khai căn, số pi, định lý tam giác vuông. Người dân Lưỡng Hà sử dụng hệ thống số đếm căn bản 60. Đây là nguồn gốc của giờ 60 phút và ngày 24 giờ hiện nay, cũng như vòng tròn 360 độ. Sự hiểu biết toán học này đã được sử dụng trong việc lập bản đồ. Đo thời gian bằng đồng hồ ánh nắng, đồng hồ nước chảy.

Babylon là tên gọi cho lưu vực lưỡng Hà từ giai đoạn này trở đi.