Vấn chẩn

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Hỏi về hàn nhiệt[edit]

Sợ lạnh
 • Bệnh mới mắc mà sợ lạnh thường là do cảm phong hàn.
 • Bệnh lâu ngày, sợ lạnh, tay chân lạnh là dấu hiệu dương hư, lý hàn; sợ lạnh ở lưng là thận dương hư; sợ lạnh ở tay chân là tỳ dương hư
Phát nhiệt
 • Phát sốt có quy luật hoặc ốt càng ngày càng tăng gọi là "triều nhiệt"
 • Trong ngực phiền nhiệt kèm theo nóng lòng bàn tay bàn chân gọi là "Ngũ tâm phiền nhiệt"
 • Cảm giác nóng nhức trong xương gọi là ‘Cốt chưng lao nhiệt’
 • Lúc sốt lúc rét là "hàn nhiệt vãng lai"
 • Rét nóng có quy luật thuộc chứng thiếu dương, không có quy luật là bệnh sốt rét

Mồ hôi[edit]

Có và không có mồ hôi
 • Sợ lạnh, phát sốt, có mồ hôi là chứng biểu hư, không có mồ hôi là chứng biểu thực
 • Sốt cao ra mồ hôi nhiều, mạch hồng đại là lý thực nhiệt
Thời gian ra mồ hôi
 • Tự hãn: ra mồ hôi bất kể thời gian, lúc lao động ra nhiều hơn (do khí hư hoặc dương khí hư)
 • Đạo hãn: ra mồ hôi vào ban đêm (do âm hư hoặc khí âm hư)
Tính chất và số lượng mồ hôi
 • Vàng là thấp nhiệt
 • Dính như dầu là tuyệt hãn
 • Ra hay không ra mồ hôi nửa người là trúng phong
 • Toàn thân ra mồ hôi nhiều không dứt, chân tay lạnh người lạnh là dương khí muốn tuyệt (thoát dương)