Vật chất

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Đơn chất[edit]

Vật chất tạo từ một loại Nguyên tố được gọi là Đơn chất. Thí dụ như các đơn chất sau đây được tạo từ nguyên tố hóa chất Ôxy

Hóa Chất Công thức hóa học Liên Kết Hóa Học
Oxygen
Ozone

Hợp chất[edit]

Vật chất tạo từ hai hay nhiều hơn hai nguyên tố khác nhau được gọi là Hợp chất . Thí dụ như các hợp chất sau đây được tạo từ Nguyên tố hóa chất

Hóa Chất Công thức hóa học Liên Kết Hóa Học
Nước
Thán Khí
Sắt Rỉ

Chất pha trộn[edit]

Tên Hóa Chất Công thức hóa học Trạng Thái
Nước Muối ở thể Lỏng