Vật lí 10/Sự rơi tự do

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Sự rơi trong không khí và sự rơi tự do[edit]

Sự rơi của các vật trong không khí[edit]

– Trong không khí không phải bao giờ vật nặng cũng rơi nhanh hơn vật nhẹ.

– Lực cản của không khí là nguyên nhân làm cho vật rơi nhanh, chậm khác nhau.

Sự rơi của các vật trong chân không (sự rơi tự do)[edit]

– Nếu loại bỏ được ảnh hưởng của không khí thì mọi vật sẽ rơi nhanh như nhau. Sự rơi của các vật trong trường hợp này gọi là sự rơi tự do.

– Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực.

Nghiên cứu sự rơi tự do của các vật[edit]

Những đặc điểm của chuyển động rơi tự do[edit]

– Chuyển động rơi tự do:

+ Là chuyển động thẳng nhanh dần đều.

+ Có phương thẳng đứng.

+ Có chiều từ trên xuống dưới.

– Khi thả vật rơi tự do không vận tốc đầu, có:

+ Công thức tính vận tốc là v = gt (với g là gia tốc rơi tự do)

+ Công thức tính đường đi là s = 12gt² (với s là đường đi và t là thời gian rơi).

Gia tốc rơi tự do[edit]

– Tại một nơi nhất định trên Trái Đất và ở gần mặt đất, các vật đều rơi tự do với cùng một gia tốc g.

– Gia tốc rơi tự do ở các nơi khác nhau trên Trái Đất là khác nhau.

– Nếu không đòi hỏi độ chính xác cao, ta có thể lấy g = 9,8 m/s² hoặc g ≈ 10 m/s²

Tham khảo[edit]

  • SGK Vật lí 10, NXB Giáo dục, trang 27.