Vật lí 11

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search


Chương 1: Điện tích. Điện trường[edit]

Bài 1: /Điện tích. Định luật Cu-lông

Bài 2: /Thuyết Êlectron. Định luật bảo toàn điện tích

Bài 3: /Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện

Bài 4: /Công của lực điện

Bài 5: /Điện thế. Hiệu điện thế

Bài 6: /Tụ điện

Chương 2: Dòng điện không đổi[edit]

Bài 7: /Dòng điện không đổi. Nguồn điện

Bài 8: /Điện năng. Công suất điện

Bài 9: /Định luật Ôm đối với toàn mạch

Bài 10: /Ghép các nguồn điện thành bộ

Bài 11: /Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Bài 12: Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa

Chương 3: Dòng điện trong các môi trường[edit]

Bài 13: /Dòng điện trong kim loại

Bài 14: /Dòng điện trong chất điện phân

Bài 15: /Dòng điện trong chất khí

Bài 16: /Dòng điện trong chân không

Bài 17: /Dòng điện trong chất bán dẫn

Bài 18: Thực hành: khảo sát đặc tính chỉnh lưu của Điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito

Chương 4: Từ trường[edit]

Bài 19: /Từ trường

Bài 20: /Lực từ. Cảm ứng từ

Bài 21: /Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt

Bài 22: /Lực Lo-ren-xơ

Chương 5: Cảm ứng điện từ[edit]

Bài 23: /Từ thông. Cảm ứng điện từ

Bài 24: /Suất điện động cảm ứng

Bài 25: /Tự cảm

Chương 6: Khúc xạ ánh sáng[edit]

Bài 26: /Khúc xạ ánh sáng

Bài 27: /Phản xạ toàn phần

Chương 7: Mắt. Các dụng cụ quang[edit]

Bài 28: /Lăng kính

Bài 29: /Thấu kính mỏng

Bài 30: /Giải bài toán về hệ thấu kính

Bài 31: /Mắt

Bài 32: /Kính lúp

Bài 33: /Kính hiển vi

Bài 34: /Kính thiên văn

Bài 35: Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì